Šī gada pavasarī ne mazums tika runāts par to, cik koordinēta bijusi vai tieši nav bijusi Eiropas Savienības dalībvalstu rīcība, sastopoties ar tik lielu izaicinājumu, kā Covid-19 pandēmija. Nespēja nonākt pie kopsaucēja un saskaņot rīcību izgaismojās arī līdz ar ziemas un slēpošanas sezonas tuvošanos. Kamēr dažas valstis minēja, ka slēpošanas kūrortiem jāpaliek aizvērtiem, citas uzstāja, ka tiem jābūt atvērtiem, lai smagi neciestu ekonomika.