Lielākā daļa lauksaimnieku (58 %) ir pārliecināti par savu saimniecību attīstību tuvākajā nākotnē, par to liecina „Swedbank” veiktais pētījums. Vispozitīvāk uz savas saimniecības attīstības iespējām nākotnē raugās graudkopības un gaļas liellopu audzētāju jomas pārstāvji, savukārt 54 % pienkopības pārstāvju galvenokārt uzskata, ka situācija būtiski nemainīsies. Kāds noskaņojums valda Kurzemes pusē un kas ir būtiskākais, lai saimniecība spētu stabili strādāt un vienlaikus attīstīties?

Zemnieku saimniecība „Valti” Skrundas novadā izmanto bioloģiskas saimniekošanas metodes. Pamata nodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana. Atrašanās Ventas ielejā vienlaikus kļuvusi par dabai draudzīgu saimniekošanas piemēru. Saimniecībās optimisms noteikti ir dažāds un bieži vien atšķiras no pašu prasmes un spējas saimniekot, skaidro Rihards Valtenbergs.

Gaļas lopkopības nozare katru gadu attīstījās par 5 līdz 10% un tā turpināsies attīstīties, taču drīz rezerves būšot izsmeltas, uzskata Rihards Valtenbergs.

Pagaidām ar modernām tehnoloģijām saimnieks nav aizrāvies, taču tās palīdz noteikt govju grūtniecību, ar signalizācijas palīdzību ziņot par teliņa nākšanu pasaulē, tas viss mazinātu iespējos riskus saimniecībā, līdz ar to arī zaudējumus, taču Rihards Valtenbergs drīzāk pauž savu neizpratni par gaļu, ko mēs īsti Latvijā ēdam. Zemnieku saimniecība „Valti” izaudzētos bullīšus eksportē.

Ēriks Putra,viens no pieredzes bagātākajiem graudkopjiem no Durbes novada, uzsver, ka attīstīties varēs lieli zemnieki, kuri operē ar lielām zemes platībām. Vienlaikus jādomā par modernākas tehnikas iegādi, jo Latvijā arvien palielinās darba spēka izmaksas. Savukārt iegādāties papildus zemi praktiski paliek neiespējami, norāda Ēriks Putra.

Zemnieku saimniecībā „Pīlādži” strādā vairākas paaudzes, kas ļauj nodrošināties gan ar darba spēku, gan ar papildus resursu pārdali, piemēram no dēla ziedu audzēšanas biznesa. Viena no veiksmes atslēgām Latvijā lauksaimniecībā ir tieši visas ģimenes iesaistīšanās. Ja pagājušā gada raža bijusi sliktākā pēdējo 27 gadu laikā, tad, šogad pastāv cerība, ka situācija būs labāka, jo sējai labvēlīgs bija rudens un izdevies iesēt ziemas kviešus un rapsi.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.