Eksperti norāda, ka jauniešu līdzdalība sabiedriskajos procesos ir nepietiekama un netiek īpaši stimulēta. Pagājušajā gadā veiktā pētījumā “Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs” tika aplūkota arī jaunieši līdzdalība dažādos procesos. Pētījumi rāda, ka jaunieši pozitīvi vērtē savas iespējas apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus un pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām vēlmēm, bet kritiski - iespējas iesaistīties politisko organizāciju un partiju darbībā, kā arī ietekmēt lēmumus savā pašvaldībā, skolā un augstskolā. Kāpēc tā un kā to mainīt, interesējamies Ģimenes studijā. Studijā diskutē publiciste Linda Curika un četri aktīvi jaunieši - Sāra Zdanovska, Kristiāna Plāte, Leina Lazdiņa un Artis Krists Mednis. Ierakstā uzklausām Latvijas Bērnu labklājības tīkla koordinatori bērnu tiesību un interešu aizstāvības jomas eksperti Daigu Eiduku.