Tikai 26% jauniešu Latvijā uzskata, ka vēlēšanas ir efektīvs veids, lai viņus sadzirdētu lēmumu pieņēmēji. Kā iesaistīt jauniešus sabiedriskos procesos un paaugstināt viņu dalību politiskajās norisēs, Ģimenes studijā vērtē aktieris Jānis Kronis, skolotājs Jānis Silavs, skolniece Madara Marta Kosīte, pētniece Ieva Hofmane un aktīvs jaunietis Jorens Dobkevics.

Trešdaļa Eirobarometra zibensaptaujā aptaujāto latviešu jauniešu uzskata, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt, lai lēmumu pieņēmēji ieklausītos viņos, ir aktīvi paust savu pozīciju sociālajos medijos. To, ka balsošana vēlēšanās ir efektīva rīcība, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas, uzskata tikai apmēram ceturtā daļa jauniešu. Kāpēc jauniešu līdzdalība politiskajās norisēs tradicionāli ir zema un kā to mainīt? Vērtē un analizē neatkarīgās teātra trupas "Kvadrifrons" aktieris Jānis Kronis, "Iespējamās misijas absolvents", Mārupes Valsts ģimnāzijas vēstures, arī sociālo zinību skolotājs Jānis Silovs, Mārupes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Madara Marta Kursīte, biedrības "New East" direktors Jorens Dobkevics un Ieva Hofmane doktorante Eiropas Universitātes institūtā Florencē

Trupa "Kvadrifrons" vēlēšanu priekšvakarā ir radījusi izrādi "Vēlēšanās", kas ir politisks standup ar pavāršova elementiem. Jānis Silovs aktīviem jauniešiem brīvdienas organizēs bezmaksas nometni "Demos" -  uztrenē demokrātiju, lai labāk saprastu demokrātiju un tās piedāvātās iespējas. Madara Marta Kursīte darbojas skolas pašpārvaldē, iesaistās "Zero Waste" aktivitātēs, piedalījusies Eiropas Parlamenta organizētā projektā "Eiropas Parlamenta vēstnieku skola". Jorens Dobkevics no Daugavpils ir aktīvs jaunietis, biedrības „New East” direktors. Savukārt Ieva Hofmane promocijas darbu raksta par jauniešu iesaisti un pārstāvniecību politikā.