Kā muzicēšana ģimenē palīdz bērna attīstībai un vai mūzicēšana kā ikdienas paradums var palīdzēt šī brīža satraukumos bērniem un vecākiem, Ģimenes studijā vērtē mūzikas pedagoģe un vokālās studijas “Momo” mūzikas skolotāja Dace Kravale, muzikoloģe, mūzikas pedagoģe un docētāja Iveta Grunde un ilggadēja pirmsskolas mūzikas skolotāja, Latvijas Universitātes pasniedzēja un ORFF pedagoģe Baiba Brice. Uzklausām arī ģimeņu pieredzi.

Baiba Brice norāda, ka pēdējās desmitgades vērojumi liecina, ka arvien gausāk attīstās runas prasmes bērniem un tas ir tiešā veidā saistīts ar to, vai ģimenē izmanto muzikālo darbību vai neizmanto. Tiem bērnemi, ar kuriem mammas pirms bērnudārza laikā līdz divu gadu vecumam ir dziedājušas un darbojušās mūzikā, ir labāka runas un arī kustību attīstība. Un kopīga muzicēšana nav obligāti kāda instrumenta spēle

"Piemēram, skan mūzika un paņemam klucīšus un ritmiski piesitam, vai plaukstiņas sitam, vai braucam mašīnā un dziesmiņas dziedam, kas mums nāk prātā, lai bērnam īsāks brauciena laiks. Šo laiku var izmantot lietderīgi," norāda Baiba Brice.

"No vienas puses, vecāki ir noguruši un stresaini no visas šīs situācijas, no otras - mājas muzicēšanai, mājas muzikālai darbībai nav jābūt ne profesionālai, ne stundām ilgai, tie ir mazie momentiņi, ko varam ķert kā laimes momentiņus. Ejam ar bērnu pastaigāties un padziedam, cepam pankūkas un dziedam kādu pašsacerētu dziesmiņu, ar divām, trim notīm un vienu teikumiņu. Tas viss bērnam parāda radošuma ceļu - o, mana mamma var izdomāt dziesmiņu, tad jau arī es varu izdomāt dziesmiņu.

Lielākais ieguvums no tā ir bērnu runas un kustību attīstība, bērna psihisko procesu attīstība - tā ir uzmanība, tā ir spēja ieklausīties, spēja domāt līdzi un atcerēties, spēja radoši pielietot to, ko es zinu un izmēģināt, ko vēl nezinu vai neprotu."

"Muzikālā darbība no vienas puses ir liels prieka un enerģijas avots, no otras puses - tas sniedz milzīgu attīstošo efektu ikvienam bērnam un ikvienam cilvēkam, vērtē Baiba Brice.