5–15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas aicināti piedalīties dzejoļu konkursā, kura labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2019". Ko nozīmē uzrakstīt savu pirmo dzejoli jau skolas solā sēžot, vai rakstīt dzejoļus var iemācīt un kādam tam jābūt, lai to sauktu par izdevušos? Kas vispār bērniem rada interesi iepazīt, sacerēt un arī lasīt dzeju, Ģimenes studijā atklāj dzejniece, Āgenskalna ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, rakstniece, sākumskolas „Domdaris” rakstniecības pulciņa vadītāja Inga Gaile un trīs viņas audzēkņi Artūrs Timofejevs, Lote Paegle un Made Veidnere. Ierakstā uzklausām dzejnieci Inesi Zanderi, pa tālruni sazināmies ar Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktores vietnieci audzināšanas darbā Antru Ņjušu.

 

"Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums! Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas," aicinājumā raksta konkursa rīkotāji, biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP).

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 31. martam uz e-pasta adresi  garapupa2019@gmail.com ar norādi "Garās pupas konkursam". E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta adrese un telefona numurs.

Bērnu darbus šogad vērtēs gadagrāmatas "Garā pupa" sastādītāja dzejniece Inese Zandere, režisors, daudzu bērniem domātu izrāžu veidotājs Jānis Znotiņš, televīzijas žurnāliste Ilze Dobele, komponiste, meiteņu kora "Spīgo" diriģente Līga Celma-Kursiete un mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators Reinis Pētersons.

Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2019", autori saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas. "Garā pupa 2019" iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.