Lēnām tuvojas mācību gada nobeigums, aizvien vairāk ir pārbaudes darbu, kuru vērtējums ir nozīmīgs, domājot par turpmāko izglītošanās procesu, kas nākotnē var ietekmēt arī cilvēka karjeras iespējas. Ģimenes studijā diskutējam par godīgumu skolās un augstskolās. Meklējam atbildes uz jautājumiem, cik lielai jābūt oriģinālsatura daļai skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos un cik oriģināli ir studentu studiju un nobeiguma darbu. Kā universitātes cīnās ar plaģiātismu studentu darbos un vai šīs problēmas rodas no špikošanas skolā? Raidījuma viesi: Rīgas Tehniskās universitātes Studiju departamenta direktore Ilze Birzniece, Latvijas Universitātes Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmas koordinators Jānis Kreicbergs, Rīgas Centra Humanitārā vidusskolās latviešu valodas un literatūras skolotāja Irita Skirmante un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs.