Emocionāli, uzvedības un ēšanas traucējumi, arī riskanta uzvedība ir pusaudžu garīgās veselības grūtības. Kā pamanīt un kā palīdzēt, iztaujām ekspertus raidījumā Ģimenes studija. Sarunā piedalās: Valsts policijas psiholoģe Dace Landmane, Zane Gulbe no Rīgas Domes izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas Krīzes intervences komandas, ģimenes psihotearpeits Andis Užāns un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta referente Anda Sauļūna.