Pavasarī pētnieki veica aptauju, lai noskaidrotu jauniešu plānus pēc skolas beigšanas gan attiecībā uz studijām un darbu, gan attiecībā uz iecerēm dzīvot ārpus Latvijas. Lielākā daļa, apmēram 83% absolventu teica, ka plāno turpināt mācīties un dzīvot Latvijā.  Tomēr salīdzinoši lielam skaitam jauniešu bija nodoms doties studēt, varbūt arī strādāt uz ārzemēm. Kādi ieguvumi un kādi izaicinājumi sagaida šos jauniešus - par jauniešu izvēlēm un arī iespējām studēt ārpus Latvijas raidījumā Ģimenes studija stāsta Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore un Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra pētniece Zane Vārpiņa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga un Valsts izglītības attīstības aģentūras ERASMUS+ programmas departamenta Augstākās izglītības mobilitātes nodaļas vadītāja Dārta Darbiņa.

Uz kurieni ved Latvijas jauniešu ceļi, izvēloties mācības un studijas ārvalstīs, un ar kādiem izaicinājumiem viņi saskaras sadzīvē? Uzklausām arī studentu un viņu vecāku stāstus. Pieredzē dalās Aleksis, kurš ir izvēlējies studēt Dānijā, un viņa tētis Ansis.

Ģirts, kura dēls sāka studēt Nīderlandē, atklāj, ka šajā valstī visgrūtāk ir atrisināt dzīvesvietas problēmas. Gan Dānijā, gan Nīderlandē abiem puišiem studijas ir bez maksas.

Savukārt Bruno jau vidusskolas laikā ir devies mācīties uz Itāliju, jo tā ir iespēja iemācīties valodu, iepazīt konkrētās zemes kultūru un cilvēkus. Stāsta pats Bruno un viņa mamma Antra.