Ilgs valsts galvotā aizdevuma noformēšanas process,  prasība pēc privātā galvotāja, aizdevuma piesaiste vienai studiju programmai - tās ir tikai dažas  nepilnības esošajā valsts galvotajā studiju un studējošo kreditēšanas sistēmā. Kas būtu jāmaina, lai visi jaunieši, kuri vēlas, varētu studēt - par to Ģimenes studijā.