Ģimenes studijā šodien stāsts par vecāku dibinātām skolām - kas tās ir, kā tajās rit mācību darbs un kas jādara aktīviem vecākiem, kuri šādu skolu gribētu  radīt. Studijā gaidām alternatīvo un arī tradicionālo skolu un mācību metožu pārstāvjus.

Studijā Tautskolas 99 Baltie zirgi Ikšķiles Brīvā skola pārstāve Tīna Sidoroviča un Mežaparka sākumskolas vecāku atbalsta biedrības pārstāve Inita Andžāne.

Juridiski termina "vecāku dibinātas skolas" nav. Šīs skolas, kas Latvijā darbojas, kuras patiešām ir dibinājuši vecāki, domubiedru grupa vai skolotāji, oficiāli ir kādu biedrību dibinātās. Bet šō ir citāda izglītība nekā tā, ko piedāvā privātskolās un citāda izglītība, nekā to piedāvā pašvaldības skolas. Šo skolu virsuzdevums ir dot iespēju mācīties citādi, nekonkurējot, bet sadarbojoties.