Konfliktējošas attiecības starp vienaudžiem gan pirmsskolas, gan vispārējās izglītības iestādēs, kas liecina par nepietiekamu bērnu uzraudzību arī skolu starpbrīžos un ģimenē – diskusiju rosina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izplatīts paziņojums. Tajā atkārtoti uzsvērts – bērnu tiesību pārkāpumi tiktu ierobežoti, ja pieaugušie pievērstu vairāk uzmanības tam, kā bērni vada brīvo laiku skolā un mājās. Kādas ir inspekcijas konstatētās nepilnības, kā tās novērst un kas uzrauga to, kā skolēni pavada no mācību stundām brīvo laiku, vispirms jau starpbrīžos, Ģimenes studijā diskutē Rīgas 49.vidusskolas direktors Imants Mednis, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (BTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktores vietniece Baiba Skrabāne, Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītājas vietniece Audra Šauere.

"Nepietiekamas uzraudzības dēļ starp bērniem veidojas konfliktsituācijas gan skolās, gan pirmsskolas iestādēs, arī vardarbības gadījumi. Bērniem ir pietiekami daudz laika šādu attiecību veidošanai," skaidro Baiba Skrabāne. "BTAI saņem arī informāciju par konfliktiem ģimenē, pozitīvais – arvien vairāk par to ziņo cilvēki, kas nav saistīti ar konkrēto ģimeni."

Pirmsskolā konfliktsituāciju riski saistīti ar bērnu atrašanos pastaigu laikā. Nevajag daudz laika, ka, pieskatot vienus bērnus, audzinātāja nepamana, ka divi citi kaut ko nevar sadalīt un rodas konflikts. Tas ir dažu minūšu jautājums. Bērni konfliktē, kas noved arī pie vardarbības aizsākumiem.

Skolā svarīgi, lai bērniem būtu zināmi noteikumi, ko viņi drīkst darīt starpbrīža laikā un lai skolotājiem būtu zināms, kā rīkoties situācijā, kad starp bērniem briest konflikts vai notiek saskarsmes saasinājumi.