Pašvaldības, organizējot skolēnu pārvadājumus, pārsvarā izvēlas vienu risinājumu visiem, un izvēles pamatā nereti ir konkurence ar kaimiņu pašvaldībām par skolas bērniem un naudu, kas seko skolēniem, nevis izpratne par bērnu atšķirīgajām situācijām un vajadzībām - norāda Valsts Kontrole.

Valsts Kontrole (VK) paziņojumā norāda, ka neracionālās un nepārdomātās skolēnu pārvadājumu organizēšanas dēļ skolēni ir spiesti ceļā uz un no skolas pavadīt ļoti ilgu laiku. Tas atstāj negatīvu ietekmi uz skolēnu veselību un mācību procesa kvalitāti. Ģimenes studijā pētām situāciju kopā ar ekspertiem – pašvaldību pārstāvjiem un bērnu vecākiem. Raidījuma viesi: Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde, Valsts Kontroles departamenta direktors Edgars Korčagins un ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs. Pa tālruni sazināmies ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu, Valdemārpils vidusskolas direktoru Andri Dzeni. Viedokli izsaka piecu bērnu tētis no Līksnas pagasta Artūrs Kārkliņš.