Kā šo Ievas Vaivodes un citu klausītāju mīklas min Lapuķu ģimene no Rīgas: mamma Līga (skolotāja Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centrā) ar meitām: Madaru (mācās Rīgas Daiļamatniecības pamatskolā) un Laumu (apmeklē bērnudārzu), klausieties raidījumā.