Kā šo Lindas Lūkinas un citu klausītāju mīklas minēs dejas skolotājs Ernests Spīčs ar jaunajām folkloras zvaigznēm - ermoņiku spēles meistaru Mihailu Pranoviču, talantīgajiem koklētājiem: Madaru Lisovsku, Ansi Ābeli un Rozīti Katrīnu Spīču (tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" četrkārtēju lauretāti), klausieties raidījumā.