Kā šo un citu klausītāju mīklas min Brenču ģimene no Viļāniem: mamma Inta (Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore) un bērni: Elizabete, Engelīna un Einards, klausieties Greizajos ratos.