Ludvika Ježija Kerna stāsta dramatizējums. Dramatizējuma autore Rita Luginska. Režisore Irēna Cērmane. Teicēja Vera Singajevska. Lomās Gundars Āboliņš, Arnolds Liniņš, Dace Bonāte, Dainis Porgants, Māris Andersons, Zigurds Neimanis, Ausma Ziemele, Daina Strelēvica, Irēna Cērmane. Mūzikas noformētājs Ungars Savickis. Skaņu režisors Ventis Sēlis. 1989. gada ieraksts.