Svētku reizēs parasti sapošamies. Gadu ritumā ieradumi mainās, bet balts krekls un balta blūze vienmēr likuši apbrīnot un svētību izlūgties arājam, pirmo vagu arot,  un pļāvējam,  pirmo siena vālu gāžot. Baltu blūzi saimniece uzvelk, maizei mīklu mīcot, un arī bērniņš ienāk baltā pasaulē…

          Uzvelciet baltu kreklu!  Aicina arī Radioteātris, klausoties literāri muzikālu kompozīciju  „Uzvelciet baltu kreklu!”  Imanta Ziedoņa, arī Jāņa Petera, Guntara Rača un Ālant’ Viļa dzeju runā Andris Bērziņš, viņš arī dzied Raimonda Paula dziesmas ar šo autoru tekstiem. Pie klavierēm Raimonds Pauls. Skaņu režisors Andis Ploks.