Jāņa Reveliņa stāsta radiokompozīcija. Kompozīcijas autors un režisors Viktors Zvaigzne. Komponists Ivars Davidovičs. Lomās Aivars Pūcītis, Gunārs Placēns, Ērika Ferda, Uldis Vazdiks, Jānis Skanis, Vaironis Jakāns, Elita Krastiņa, Edmunds Freibergs, Edgars Liepiņš. Teicējs Arnolds Liniņš. Skaņu režisors Ventis Sēlis. 1982. gada ieraksts.