Tā sauc Liegas Piešiņas kompozīciju, kurā dzejnieki lasa savu dzeju. Piedāvājam jums šo neklātienes tikšanos ar Inesi Zanderi, Kārli Vērdiņu, Mirdzu Kerliņu, Imantu Auziņu un Agitu Draguni. 2005.gada ieraksts.