Revīzijā pirms gada Valsts kontrole izpētīja, ka mirušu tuvinieku Latvijā nevar apbedīt cieņpilni. Izrevidējot kapsētu saimniecību vienpadsmit pašvaldībās, atklājās, ka kapavietas iegūšanas un apbedījumu uzskaites noteikumi ir neskaidri, bet vēl neskaidrāks ir tas, par ko un cik mirušā tuviniekiem ir jāmaksā. Tagad, gadu vēlāk, Valsts kontrole atzīst, ka kapu saimniecībā vērojami būtiski uzlabojumi. Ko pašvaldības paveikušas un vai par sakārtotu šo jomu uzskata arī bēdu nozares biznesa puse, kurā strādājošie katru dienu Latvijas kapsētās apbedī vidēji 78 mirušos, interesējamies Īstenības izteiksmē.