„Sievietes atalgojuma gaidās un prasībās ir pieticīgākas, nekā vīrieši, kandidējot uz to pašu amatu. Iespējams, tā veidojas 6% starpība,” kā vienu no iemesliem, kāpēc sievietes atalgojums par līdzvērtīgu darbu ir mazāks, min raidījuma Kā labāk dzīvot viešņas.

Vēl aizvien ir jomas, uz kurām teju visā pasaulē var attiecināt labi zināmo teicienu This is a mans world - šī ir vīriešu pasaule. Viena no šādām jomām ir atalgojums, ko vīrieši un sievietes saņem par vienādiem darba pienākumiem. Konsultāciju kompānijas “Fontes” 2018. gada atalgojuma pētījumā secināts, ka Latvijā par vienādu darbu vīrieši saņem par 6,1% vairāk, nekā sievietes, bet finanšu sektora atšķirība jau ir 8%. Kāpēc tā, diskutējam raidījumā Kā labāk dzīvot. Raidījuma viešņas: „Swedbank” personālpārvaldes vadītāja Agita Jākobsone, „Accenture Latvija” Iekļautības un dažādības programmas vadītāja, Programmu kontroles nodaļas vadītāja Ziemeļvalstīs Alda Zeiļa un „Ernst & Young” Baltijas personāldaļas vadītāja Ināra Mukāne.

  • Sievietes piekrīt uz mazāku atalgojumu atlases procesa laikā, kad runa ir par atalgojumu. Vīrieši, iespējams, ir prasīgāki. Savukārt uzņēmumam ir jāpiedāvā vienāds atalgojums.
  • Starpība var veidoties, ja sievietei, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, dzīve ir virzījusies uz priekšu un ir pārskatīts atalgojums citiem darbiniekiem. Tas arī var veidot starpību. Darba devēju uzdevums ir būt apzinīgiem un pašiem tam sekot līdzi.

 

Arī cits pētījums liecina, ka sievietes saņem mazāku atalgojumu līdzvērtīgā darbā, nekā vīrieši.