Sevis atklāšana dejā, kustībā, gleznā, skaņās - ceļš uz pašizziņu, pārmaiņām un harmoniju ar mākslas terapijas palīdzību. Kā to īstenot, pārrunājam raidījumā Kā labāk dzīvot. Par mākslas terapiju stāsta sertificēta mākslas terapeite, lektore, mākslas skolotāja Dace Visnola, mākslas terapeite Anda Upmale specializējusies vizuālajā plastikā, mākslas terapeite Inese Paiča, specializējusies mūzikā, mākslas terapeite Zanda Lauva, specializācija deja un kustība.

Mākslai pašai par sevi un mākslas baudīšanai var būt dziedinošs efekts, bet, kad runā par mākslas terapiju, tā ir jau mākslas izmantošana jau ārstnieciskos nolūkos.

Mākslas terapijā ir četras specializācijas: vizuāli plastiskā, mūzikas, deju un kustības un drāmas terapija.

Mākslas terapija labi palīdz, ja ir izdegšanas sindroms, stresa situācijās un var atbrīvot cilvēku no saspringuma sevī. Tāpat mākslas terapija var palīdzēt veselības aprūpē un tad jau var runāt par fizisko rehabilitāciju pēc smagām saslimšanām, arī traumām. Mākslas terapija var būt efektīva arī psihiatrija, kā arī izglītības iestādēs.