Nevajag dalīt latviešus sīkāk, bet tas nenozīmē, ka latgalieši ir jāpadara līdzīgi "baltiešiem", saka grupas "Dabasu durovys" solists Arnis Slobožaņins. Ar viņu un dziesminieci Lauru Bicāni saruna par latgaliešu mūzikas nišu Latvijā, par saņemto kritiku par "nepareizu" latgaliešu valodu dziesmu tekstos, kā arī par to, ko mūziķi var dāvināt cilvēkiem Latvijas simtgadē.

Viedokli par simtgades svinībām izsaka arī Latgales iedzīvotāji, tie ielu intervijās atzīst, ka informācijas par plānotajiem pasākumiem ir ļoti maz, tāpat vēlas, lai Latgalē simtgadi svinētu krāšņi, piemēram, rīkotu festivālu Līksnā vai simtgades programmā iekļautu arī Latgales kultūras gada balvu "Boņuks".

Tāpat raidījumā arī klausītāju atbildes uz jautājumu, ko uzdevām pagājušā raidījumā - kā jūs sevi saucat, par latgaliešiem vai latgaļiem?