Studijā - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča par aizvadītajiem svētkiem un atziņām.