Partiju līderu iztaujāšana.

Saraksts Nr.5. Progresīvie. Valdes priekšsēdētājs Roberts Putnis.

Saraksts Nr.6 Latvijas centriskā partija. To pārstāv Edvīns Puķe.