11. augustā simto dzimšanas dienu svinēs aktrise Elvīra Baldiņa, kuras mūžs saistīts ar Jaunatnes teātri, bet viņai tuvas tautasdziesmas, ar kurām pratusi izvadīt cilvēkus pēdējā gaitā.

Rīt dzirdēsit mūsu sarunu ar Elvīru Baldiņu (paldies par uzticēšanās kredītu Vilim Daudziņam), bet šodien tikai neliela, traģikomiska epizode, kura parāda Elvīras Baldiņas būtību un dzīvessparu.