Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) savus 30 gadus svin ar izstādi „Redzēts – Neredzēts – Izredzēts”. Par izstādi stāsta muzeja vadītāja Inese Baranovska un izstādes veidotājas Velta Raudzepa un Dace Ļaviņa.

Izstāde „Redzēts – Neredzēts – Izredzēts” veidota kā stāstu cikls par to, kā priekšmeti nonāk muzejā. Šie ienākšanas ceļi ir atšķirīgi, un tos nosaka dažādi faktori: valsts kultūrpolitikas nostādnes, ekonomiskā situācija, vērtību un prioritāšu izmaiņas krājuma komplektēšanas politikā, arī dažādas nejaušības. Trīsdesmit gadu laikā mūsu valstī un sabiedrībā ir notikušas daudzas pārmaiņas, kas loģiski ietekmējušas muzeja attīstību. Tagad DMDM vēlas kompleksi palūkoties uz šo jautājumu kopumu, domājot par muzeja un krājuma nākotnes perspektīvu.

Izstāde veidota pēc atklātā krājuma principa. DMDM kolekciju glabātāju atlasītie eksponāti grupēti pēc to stāstiem par nonākšanu muzejā. Apmeklētājs izstādē jutīsies it kā atverot nezināmu dārgumu lādi, kur katrai lietai ir īpaša, noslēpumaina vēsture, un katrs varēs pats meklēt un atklāt savas “pērles”. Lielākā daļa ekspozīcijai atlasīto darbu iz iztādīti pirmo reizi.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jubilejas izstāde būs aplūkojama līdz 29. septembrim.