Apgādā „Neputns” iznācis jaunākais dzejnieka un tulkotāja Ulda Bērziņa dzejoļu krājums „Idilles”. Kā saka pats autors: "Idilles ir tās omulīgās sajūtas, mana reakcija uz kaut ko, uz redzētu sapni, piemēram. Vārdu sakot, kaut kas mierīgs un garlaicīgs. Tas būtu tā kā idille: rāms laiks pēc pērkona briesmas". Saglabājot sev vien raksturīgo stilu, Uldis Bērziņš vadā lasītāju gan pa pazīstamām, gan pavisam jaunām teritorijām, allaž atstājot vietu mitoloģijai un pasakainībai.

Kamēr vēl gaidām krājuma atvēršanas svētku datuma paziņošanu, droši zināms, ka 10. septembrī Uldis Bērziņš Dzejas dienu ietvaros aicina uz metafiziskās dzejas lasījumiem savā dzejas namā „Vijoļšķūnis”, vēl viena tikšanās ar autoru un viņa darbiem arī 14. septembrī. Plašāka informācija vietnē Rakstnieciba.lv.