Kas nosaka sabiedrības nākotni - vai tās ir institūcijas, politiķi vai mūsu savstarpējās attiecības? Vai spējam iedomāties sevi kā Homo-Natura alteritas – kā “ārstus”, kalpojot citiem un aizstāvot citus; esot līdzvērtīgās, nevis pārvaldošās attiecībās ar dabu? Šos un citus jautājumus savā jaunākajā grāmatā apsver franču kibernētiķis un mākslinieks Bernārs Sordē. Izdevums ar nosaukumu „Homo-Natura alteritas. Filozofija un māksla 2015 – 2018” atvērts pagājušajā nedēļā Latvijas Universitātē, un turpinājumā piedāvājam sarunu gan ar pašu autoru Bernāru Sordē, gan grāmatas tulkotāju Kristīni Našenieci

„Es uzskatu, ka mūsdienu sabiedrība tiek konfrontēta ar ļoti drastiskām pārmaiņām. Mēs vairs nevaram runāt par, piemēram, tradicionāla tipa politiķiem – šobrīd, pēc viņu uzskatiem, galvenā vērtība ir vara. Tāpēc arvien lielāka nozīme ir neatkarīgu domātāju piedāvātajiem viedokļiem. Arī tie mūs savā ziņā konfrontē,” skaidro Bernārs Sordē. „Līdz ar to

mani ļoti interesē Latvijas situācija, vēl vairāk par to, kas notiek manā valstī, Vācijā, Itālijā vai citviet. Sevišķi tāpēc, ka jūsu valsts ir neliela, bet saskaršanās ar dažādām problēmām ir tieši tāda paša apjoma, kā tas ir lielajām valstīm.”

Grāmatai „Homo-Natura alteritas” ir trīs daļas: pirmajā autors piedāvā jaunu skatījumu uz cilvēku un dabu, kas aicina pārkārtot pasauli pēc Mīlestības, savstartpējas sapratnes un solidaritātes likuma. Otrajā daļā autors apskata migrācijas fenomenu, tā potenciālu mainīt pasauli, padarot to vienlīdzīgāku un mierpilnāku. Trešajā daļā Bernārs Sordē izklāsta savu skatījumu uz sadarbību, kas vērsta uz mieru pasaulē, apskata pāreju no brutālas savstarpējās atkarības pasaulē uz solidāru līdzāspastāvēšanu un aicina strādāt ar kolektīvo iztēli, kas nepieciešama Eiropas atjaunotnei.

Tulkotāja Kristīne Našeniece norāda, ka grāmatā ir ietverti daži no fundamentālākajiem Sordē tekstiem, kas diezgan visaptverošā veidā atspoguļo viņa domu gājienu.

„Ir arī interesanti skatīties, kā viņš  domā,” atzīst Kristīne Našeniece.

„Bernārs Sordē ir kibernētiķis, līdz ar to viņš analizē, kā sistēma darbojas, pasaulē kā sistēma un Eiropa kā daļa no šīs sistēmas. Kādas ir attiecības šajā sistēmā vienam ar otru dažādiem elementiem, vai tās būtu valstis vai kas cits. Kādas izmaiņas redzamas, pie kā varētu nonākt."

Našeniece norāda, ka viens no Sordē biežāk lietotajiem terminiem ir biforkācijas – straujas rakstura vai virziena maiņas.

Bernārs Sordē ir kibernētiķis, nākotnes pētnieks, pasniedzējs un mākslinieks. Aktīvi pievērsies rakstniecībai no 2006. gada. Pirms tam sniedzis padomus Latvijai saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā, vadījis vienu no šobrīd Eiropā lielākajiem farmācijas uzņēmumiem, nodarbojies ar pētniecību Francijas indikatīvās plānošanas institūcijās. Viņam iznākušas grāmatas Latvijā un Francijā, kurās apskatīta Eiropas un globalizācijas nākotne. Latvijā notikušas vairākas Bernāra Sordē gleznu, akvareļu un instalāciju personālizstādes.

Grāmatu "Homo-Natura alteritas. Filozofija un māksla 2015 – 2018" izdevis apgāds "Mansards".