Par Kurzemes Provinces muzeja izveidi, darbību un tā kolekciju likteni 20. gadsimta vēstures griežos stāstām reportāžā no Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, kurā aplūkojam aizstāde „Kurzemes Provinces muzejam 200”.

Kādreizējā Kurzemes provinces muzeja, kurš savulaik atradās blakus Jelgavas tirgus laukumam, aizsākumi saistāmi jau ar Kurzemes un Zemgales hercogistu laiku. Toreiz daudziem muižniekiem bija radniecīgas saites ar Vāciju un Poliju, viņi varēja atļauties daudz ceļot un no saviem piedzīvojumiem bieži mēdza atvest relikvijas, kuras izstādīt savās muižās un ar kurām iepazīstināt augstus viesus. Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistu pievienošanas Krievijas impērijai, vācbaltiešu kultūrvēsturiskais pienesums – tāpat kā paši baroni un muižnieki – nekur nepazuda, un vismaz kāda daļa no šī mantojuma šobrīd redzama izstādē „Kurzemes provinces muzejam 200” Jelgavas Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzejā.

Ar izstādi un Kurzemes Provinces muzeja krājumu iepazīstina Jelgavas Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase, krājuma galvenais glabātājs Aldis Barševskis un direktores vietniece darbā ar sabiedrību Marija Kaupere.

Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā 200. jubileju varētu svinēt otrs vecākais muzejs Latvijas teritorijā – Kurzemes Provinces muzejs Jelgavā, kas ilgus gadus mita pirmajā īpaši muzejam celtajā ēkā Latvijas teritorijā. Diemžēl krāšņā muzeja ēka Otrā pasaules kara izskaņā ir gājusi bojā, bet vērtīgie eksponāti izklīduši Latvijā un Eiropā. Tā kā Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs ir Kurzemes Provinces muzeja tradīciju turpinātājs un, kaut nedaudz, tomēr arī daļas eksponātu glabātājs, tas uzskata par savu pienākumu rūpēties par šī savulaik Eiropā autoritāti iemantojušā muzeja vārda popularizēšanu mūsdienās.

Izstāde ļauj ielūkoties ne vien Latvijas muzejos, arhīvā un bibliotēkā glabātajos Kurzemes Provinces muzeja materiālos, bet arī no Poznaņas Nacionālā muzeja un Račinsku fonda (Polija) atvestajās gleznās un Herdera institūta Marburgā atsūtītajās fotogrāfijās, kurās redzamas muzeja ekspozīciju zāles. Daudzi eksponāti, piem., putnu un dzīvnieku izbāzeņi no Latvijas Universitātes muzeja, kā arī gleznas no Poznaņas u.c., ir atkal aplūkojami pēc teju 80 gadu pārtraukuma.

Izstāde Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā aplūkojama līdz 3. februārim.