Latvijā samazinājies grāmatu lasītāju īpatsvars, bet ievērojami palielinājies pašmāju filmu skatītāju loks – par jaunākajām tendencēm kultūras patēriņā un pētnieku secinājumiem Kultūras Rondo studijā izvaicājam Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma autorus. Raidījuma viešņas Latvijas Kultūras Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe un Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece Agnese Hermane.

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums apliecina, ka Latvijā nemainīgi augsts saglabājas to iedzīvotāju īpatsvars, kuri apmeklē kultūras pasākumus un aktivitātes – arī 2018. gadā šis rādītājs bijis augstāks par 90% atzīmi - un sasniedzis 92%. Kultūras patēriņa pētījumi veikti arī iepriekš.

“Pētījumi ļauj kultūras dzīves dinamiku jautājumos, kurus pētām, salīdzināt laikā,” norāda Anda Laķe. “Pētījumi ļauj mērīt vidējo temperatūru kultūras dzīvē,” norāda Anda Laķe.

"Reģionālās kultūras dzīves kontekstā var redzēt, kā aug pasākumu apmeklējums reģionālās koncertzālēs, gan koncertzāļu apmeklējums kopumā," atzīst Laķe. "Ir intensificējusies iedzīvotāju kultūras mobilitāte, cilvēki vairāk brauc uz kultūras pasākumiem ārpus savas dzīvesvietas."

Pēdējā gada laikā 32% aptaujāto piedalījušies 6-10 dažādās kultūras aktivitātēs, 28% - 1-5 kultūras aktivitātēs, ¼ daļa – 11–15 dažādos kultūras pasākumos, 8% pat 16 un vairāk kultūras norisēs un vien 8% atbildējuši, ka nav piedalījušies nevienā. Pētījumā secināts, ka, salīdzinot ar laiku pirms 3 gadiem, 2018. gadā kultūras pasākumus biežāk un tikpat, cik iepriekš, apmeklējušas teju 2/3 jeb 62% iedzīvotāju; retāk - 1/3 aptaujāto.

Agnese Hermane skaidro, ka jaunieši aktīvāki kultūras patēriņa un līdzdalības ziņā, bet svarīgi ir nodalīt kultūras patēriņu un brīvā laika aktivitātes. Tāpat jaunieši lēmumus par kultūras patēriņu pieņem nejauši. Tas nav mērķtiecīgi plānots.

Augsta ir Latvijas iedzīvotāju līdzdalība kultūras aktivitātēs kopā ar nepilngadīgajiem bērniem un mazbērniem – 79% no tiem iedzīvotājiem, kuriem ir šāda vecuma atvases, kopīgi apmeklē kultūras pasākumus.

Pētnieces arī atzīst, ka palielināt auditoriju pasākumiem nevar ar pasākumu blīvumu, bet dažādojot pasākumu veidus.

Ar pētījumu pilnībā var iepazīsties Kultūras ministrijas mājaslapā.