Maija Kurševa. "Lapa uz lapas". Laikmetīgās mākslas zāle “TUR_telpa”. Kultūras rondo studijā viesojas māksliniece Maija Kurševa un izstāzu zales vadītājs Uldis Trapencieris.

Izstādi veido 300 zīmējumi, kas veidoti ar laku uz puscaurspīdīga zīdpapīra, un animācijas cilpas, kas radīta no šiem zīmējumiem. Klasiskās animācijas tehnikā veidotā animācijā redzama vējā plīvojoša papīra lapa. Pašreflektējošā mākslasdarba formālais aspeks fokusējas uz cilpas principu, kurā aizturētais laiks atklājas atsevišķu mirkļu virknē, atgriežas sākuma punktā un atkārtojas no jauna. Animācijas kadri, kas ekponēti kā atsevišķi zīmējumi telpā un kā animācijas cilpa monitorā, rada sajūtu par telpas dinamiku un laika telpiskumu. "Lapa uz lapas" aicina skatītāju uz rāmām un mierinošām domām par laiku, telpu un kustību.

Maija Kurševa ir māksliniece, kas strādā ar plašu mediju klāstu, bieži vien tos apvienojot. Viņas pēdējo gadu izstādēs bijušas apskatāmas instalācijas un telpiskas struktūras apvienojumā ar kustīgo attēlu, grafikām, zīmējumiem, skulptūrām.

Maijas Kurševas izstāde "Lapa uz lapas" kultūrtelpā "Tur" skatāma līdz 29. aprīlim.