Dzejoļu krājumu „Narkozes” Kultūras Rondo studijā lasīsim kopā ar jauno autori Madaru Gruntmani un krājuma redaktoru Guntaru Godiņu.

«Madara Gruntmane raksta psiholoģiski precīzus un skaudri tiešus dzejoļus,» krājumu raksturo tā redaktors Guntars Godiņš. «Šādā dzejā teksts nav veiklāk vai neveiklāk savirknētu vārdu ornaments, bet tikai nepieciešamais līdzeklis, ar ko iespējams izteikt savas sāpes, prieku, sevi. Gan vārdu izvēle, gan teksta pieraksts ir lakonisks un dinamisks, un raupjā intonācija, ironija un pašironija ļauj pilnībā uzticēties autores teiktajam. Krājums «Narkozes» ar pilnīgo atklātību, mūsdienīgo un nesamāksloto valodu, ar pārdomāto māksliniecisko noformējumu būs atklājums, jauna nianse pašreizējās latviešu dzejas kontekstā.»