Kuras varam uzskatīt par savulaik izcilākajām kolekcijām Latvijā, kāds ir to saturs un liktenis? Par lokālās kolekcionēšanas vēsturi Kultūras Rondo saruna ar grāmatas “Palimpsests” autoru Pēteri Bankovski un mākslas zinātnieci Kristiānu Ābeli.

Pētera Bankovska grāmata "Palimpsests” ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās kolekcionēšanas vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti vairāki būtiski kolekcionēšanas aspekti, uzzinām par atsevišķām savulaik izcilākajām kolekcijām, par to saturu un likteni.

Grāmatas vienpadsimt nodaļās autors aplūko kolekcionārisma vēsturi, sākot no tā pirmsākumiem Latvijas teritorijā, izsekojot kolekcionārismam vācbaltiešu pilīs un muižās, Latvijas Republikā starpkaru periodā, pēckara trimdas sabiedrībā, Latvijas PSR, un visbeidzot mūsdienu Latvijā.

Grāmatai autors devis nosaukumu “Palimpsests” (atkārtoti izmantots pergaments).

“Rakstīt par kolekcionārismu nozīmē darināt palimpsestu. Kolekcijas, ja vien tās nenonāk muzejos (un pat tad), izzūd vai saplūst ar citiem krājumiem, iespaidi, ko laikabiedri guvuši no konkrētā priekšmetu kopuma konkrētā vidē, pagaist nebūtībā vai kā fosilijas kaut ko aptuvenu pauž avīžziņās, memuāros un citā literatūrā,” vērtē Pēteris Bankovskis.

Grāmatu izdevis apgāds “Neputns”.