Apgādā "Jānis Roze" iznācis dzejnieka Andra Ogriņa dzejoļu krājums "tā putna diena", kas ir sestā autora grāmata – līdz šim iznākuši četri dzejas un viens dzejprozas krājums. Andris Ogriņš saņēmis gan Latvijas Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju, gan vairākkārt nominēts šai balvai dzejas kategorijā.

Dzejoļu krājuma "tā putna diena" nosaukums ir parafrāze no Bībeles – vārdu salikums "Tā Kunga diena" kristietībā parasti tiek attiecināta vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad Dievs, pabeidzis darbu, atpūtās, vai nu uz notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā beigās un ir saistīti ar personisku Dieva iejaukšanos. Varbūt tāpēc Andra Ogriņa krājuma pamatnoskaņas ir vārdiem neizsakāmas gaidas, nenovēršamības tuvošanās, iespējama soda un pestīšanas, miera, mīlestības un nemirstības atnākšana. Vārdiem neizsakāmas – bet dzejā tomēr iezīmējamas. 

Kultūras Rondo aicināja dzejnieku pastaigāties pa Teikas rajona daudzdzīvokļu iekšpagalmiem, jo tieši tur laiks it kā mēdz apstāties. Tāpat kā literatūras radīšanā vai baudīšanā.