1946. gadā Latvijas PSR valdība pieņēma lēmumu par Pierobežas zonu aizliegto zonu un režīmu. Lēmums noteica pierobežas zonu divu kilometru platumā no Baltijas jūras krasta līnijas. Tas daudzējādā ziņā ietekmēja piejūras ciemu iedzīvotāju identitāti un savas mājvietas izpratni, un par šīm ietekmēm, kā arī jūras un cilvēku attiecībām savā izstādē „Dzīvo atmiņu jūra” stāsta māksliniece Ieva Epnere. Izstāde nominēta šīgada „Purvīša balvai 2019” laikmetīgajā mākslā.

“Tas, ko mēs redzam āriņā, ārpusē šim kubam, ja tā to varētu nosaukt, tas bija mans izpētes process, intervijas ar cilvēkiem un tas mani ripināja kā tādu kamolīti tālāk līdz tam darbam, ko mēs varam redzēt iekšā, kas ir tāds koncentrāts,” par savu darbu „Dzīvo atmiņu jūra” Latvijas Radio raidījumā “Kultūras Rondo” stāsta māksliniece Ieva Epnere.

“Un tad iekšā mēs to zupu dabūnam, kur viss ir samaisījies kopā un nav tik skaidras tās detaļas. Es arī apzināti izvēlējos nodalīt. Ideālajā variantā būtu, ja būtu liels budžets izstādei, tad mēs izietu cauri tādam stāstu mežam, būtu brīvstāvoši, levitējoši ekrāni. Mēs paskatāmies vienu stāstu, ir augšā skaļrunis, kur tu dzirdi, nav nekādas austiņas. Tas būtu tāda skaistākā versija, bet nu šeit to nevarēja, tad šis man likās tāds arī labs risinājums,” turpina māksliniece.

"Dzīvo atmiņu jūra" ir mākslinieces Ievas Epneres izstāde, kur ar skatītājiem satikās Laikmetīgās mākslas centrā Kim? 2016. gadā. Tās ir filmētas sarunas ar jūras piekrastes ļaudīm Irinu, Paiju un Ivanu, Ainu, Solvitu, Gunti, Daci un Zigrīdu.

Jūras pierobežu padomju laikā bija aizliegtā zona, kurā varēja nokļūt tikai ar speciālām atļaujām, cilvēkiem, kuri šajās zonās dzīvoja vēl pirms aizlieguma stāšanās spēkā pasēs tika piešķirts speciāls zīmogs "piekrastes iedzīvotājs". Iepretim šīm politiskajām un identitātes kolīzijām slīd un virmo jūras plašums. Iespējams, vislabākā iespēja tā laika cilvēkiem sajust brīvību, kura rakstāma ar lielo burtu un kuru nekoriģē vara un tās ideoloģija.

Sarunas, kuras skatāmas uz video ekrāniem, papildina video darbs "Potom", kurš ataino bijušā okupācijas militārista ikdienas rituālus, sajauktus ar atmiņu un vīziju mezglojumiem.

Ieva Epnere ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā, kā arī beigusi pēcdiploma kursu Ģentes tēlotājas mākslas institūtā. Vairāku personālizstāžu autore, no kurām jaunākās "On Water, Wind, Faces of Stones" Fogo salas galerijā Ņūfaundlendā (Kanāda) un Hayward Identity Hita galerijā Bratislavā.