Kādu tendenču ietekmē radušies jauni dizaina virzieni Latvijā? Refleksijas par izstādi „Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju”. Kultūras Rondo studijā saruna ar izstādes veidotājiem. Stāsta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, rakstu krājums “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju” viena no sastādītājām, arhitektūras un dizaina kritiķe Kristīne Budže un Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja, mākslas zinātniece Ilze Martinsone. Pa tālruni viedokli par izstādi izsaka dizainers Edgars Zvirgzdiņš.

Līdz 27. janvārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatāma Latvijas valsts simtgades izstāde “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju”. Izstāde caur materiālās kultūras liecībām vēsta par Latvijas sabiedrību vairākos vēstures posmos. Kā tapa latviskais, kāda loma tajā bija dizainam? Kā dažādos periodos diskutēts par skaisto un laikmetīgo, par dizaina un mākslas robežām? Kā dizains mainās līdz ar labklājības svārstībām? Kādu tendenču ietekmē radušies jauni dizaina virzieni?

Izstāde “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju” atskatās uz 100 gadiem kopš Latvijas dibināšanas, kad dizains pakāpeniski kļuva par patstāvīgu disciplīnu, atšķeļoties no mākslas, arhitektūras, amatniecības un rūpniecības. Ekspozīcija nav hronoloģisks stāsts par sasniegumiem simtgades griezumā – epizodes dizaina vēsturē virknētas, meklējot kopīgās tēmas un izejas punktus dažādu paaudžu dizaineru darbībā.

Līdz ar dizaina objektiem izstādē iekļauti videomateriāli, fotogrāfijas un citas liecības, kas atklās kontekstus, kuros šie priekšmeti tika radīti un lietoti.