Portretists Valdemārs Tone, viņš arī  Rīgas mākslinieku grupas biedrs no tās pirmsākumiem, viens grupas vadošajiem autoriem. Kolēģu raksturojumā – nosvērts. Valdemārs Tone – viens no redzamākajiem latviešu portretistiem pagājušā gadsimta 20.– 30. gados. Mākslas zinātniece Dace Lamberga īpaši izceļ viņa radītos Annas portretus.

Starp Rīgas mākslinieku grupas biedriem Valdemārs Tone raksturots kā nosvērts. Un Ugas Skulmes atmiņās teikts: „Tone ar Ubānu jutās kā kundziņi, kas nonākuši starp pašpuikām. Ja mēs bijām pret tā laika vecīšiem asi, tad viņi ne.”

Ubāna un Tones draugu lokā iekļāvās tēlnieks Teodors Zaļkalns, mūziķis Jūlijs Sproģis, rakstnieki Valdemārs Dambergs, Viktors Eglītis un Edvarts Virza. Dace Lamberga turpina par Valdemāra Tones radītajiem portretiem.

1924.gadā Valdemārs Tone kopā ar Konrādu Ubānu izstājās no Rīgas mākslinieku grupas, ļaujot sevi pārvilināt uz Latvijas Mākslas akadēmijas apvienību „Sadarbs”. Tone pat ticis  ievēlēts par šīs apvienības priekšsēdētāju, taču jau pēc gada abi no tās izstājušies. Rīgas grupā tā arī vairs oficiāli neatgriezās, bet tās izstādēs piedalījās.

Rīgas mākslinieku grupas pirmajā izstādē Valdemārs Tone rādīja darbus, kas bija tapuši  līdz 1920.gadam. Dace Lamberga min tos,  kas eksponēti  arī izstādē „Rīgas mākslinieku grupa – 100”.