No 26.jūnija Latvijas Nacionālā mākslas muzejā skatāma Romualda Geikina personālizstāde „Konverģence”. Romualds Geikins ir filozofiski noskaņots mākslinieks, brīvi interpretē dažādu kultūru, periodu, virzienu ierosmes un mijiedarbību savās kompozīcijās. Viņa māksla vienmēr ir bijusi ārpus, īpaši jau padomju laikos.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4.stāva izstāžu zālēs skatāmi ap 100 autora gleznu, akvareļu, skiču, zīmējumu un miniatūrdarbu, kas tapuši no 60.gadu vidus līdz mūsdienām. Romualda Geikina izstāde norit muzeja programmu ciklā "Paaudze". Ar izstādi iepazīstina pats mākslinieks Romualds Geikins un izstādes kuratore Irēna Bužinska.

Izstaigāt ekspozīciju kopā ar pašu autoru un izstādes kuratoru vienmēr vērtīgi, pat tiem, kas pārzina mākslinieka daiļradi. Tā ir lieliska iespēja uzzināt darbu tapšanas nianses, attēlotās personas, arī būtiskus sava laika notikumus. Izstādes kuratore Irēna Bužinska pirmajā zālē vēlējusies savienot divas lietas, kuras dabiski veidojas Romualda Geikina darbos - līdzās lielām daudzfigūru kompozīcijām rādīt arī miniatūrglezniņas un akvareļus.

Mākslinieks ir bijis opoziocionārs. Ir darbi, kuri nekad nav izstādīti ne padomju laikā, ne vēlāk. Irēna Bužinska pieved pie krāsainiem, spilgti abstraktiem darbiem, tie tapuši 1972.gadā un rādīti izstādē, kas ilgusi vien dažas stundas, to apliecina Romualda studiju biedrs Jānis Strupulis.

Mākslinieka daiļradē ir saskatāmi daudz kultūras slāņi. Te jāatgādina, cik maz 60. gadu beigās un 70.gadu sākumā zināja un varēja mācīties no rietumu modernisma, uzsver Irēna Bužinska. Māksliniekam ļoti daudz kas no krāsu pasaules, no kompozīcijas bija jāsacer pašam. Esam citā zālē, kurā studiju laika zīmējumi un pat darbi, kas tapuši pirms studiju uzsākšanas.

Izstāžu cikls "Paaudze", kurā iekļauta arī Romualda Geikina izstāde, pievērš uzmanību tiem māksliniekiem, kas ienāca mākslā padomju laikos. Šī cikla ideja pieder Elitai Ansonei, mākslas muzeja 20.gadsimta otrās puses nodaļas vadītājai.

Padomju apstākļos Romualda Geikina darbi bija skatāmi lielajās kopizstādēs, tā varēja regulāri parādīt kaut nelielu skaitu darbu, taču kopš 90.gadiem Geikina darbi nav plašākai publikai rādīti. Tāds ir arī cikla "Paaudze" mērķis – rādīt tos autorus, kuri pelnījuši, lai viņu darbus zinātu:

Romualda Geikina gleznu un akvareļu izstāde „Konverģence” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4.stāva izstāžu zālēs būs skatāma līdz 23.augustam.