Sigulda kļūst aizvien radošāka un vēlas pievērst sev visas pasaules uzmanību – pilsēta pieteikusi savu kandidatūru dalībai UNECSO Radošo pilsētu tīklā, pretendējot uz literatūras pilsētas titulu. Top arī Anšlava Eglīša jaunā ekspozīcija.

Sigulda kļūst aizvien radošāka un vēlas pievērst sev visas pasaules uzmanību – pilsēta pieteikusi savu kandidatūru dalībai UNECSO Radošo pilsētu tīklā, pretendējot uz literatūras pilsētas titulu. Top arī Anšlava Eglīša jaunā ekspozīcija. Kā radusies šāda doma un vai izdosies piepildīt iecerēto un Siguldu kā rakstniecībai īpašu vidi atzīs arī pasaules mērogā? Stāsta Siguldas novada kultūras centra direktore Jolanta Borīte.

Ko par Siguldu kā rakstniecībai piemērotu vidi saka paši vārda meistari, atklāj rakstniece Inga Ābele, kura izvēlējusies dzīvot Siguldā. 

Siguldas novads šobrīd ir kļuvis plašāks un līdz ar to plašāk arī jādomā, ar ko esam bagāti. Piemēram, rakstniekam Anšlavam Eglītim ir saistība ar Siguldas novadā esoši Inciemu. Vairāk stāsta Anšlavam Eglītim veltītās ekspozīcijas idejas autoriem Lindards Kumskis.

Iespējams, Anšlavs Eglītis varētu palīdzēt Siguldai kļūt par UNESCO literatūras pilsētu. Vai varētu noderēt arī Inčukalna atbalsts? Ir iznākusi grāmata "Doku Atis, Jānis Sudrabkalns, Leons Briedis un Inčuklans". Ar izdevumu iepazīstina tās sastādītājs, literatūrvēsturnieks Viesturs Vecgrāvis.

Vai Sigulda iegūs kāroto UNESCO Radošo pilsētu tīkla literatūrās pilsētas titulu, uzzināsim nedaudz vēlāk rudenī. Labā ziņa - latviešu rakstniecībai ir par vienu atbalsta punktu vairāk.