Starptautiskā akadēmiskā izdevniecība “Peter Lang” izdevusi valodnieka, filoloģijas doktora Jāņa Veckrāča angļu valodā sarakstīto monogrāfiju “Dzejas tulkošanas lingvistiskie un translatoloģiskie aspekti. Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā” (Linguistic and Translatological Aspects of Poetry Translation. Joseph Brodsky’s Texts in Russian, English and Latvian). Kultūras Rondo studijā ar galvenajiem atzinumiem iepazīstina Jānis Veckrācis, uzklausām arī Brodska atdzejotāju Ronaldu Briedi.

"Šī grāmata ir rezultāts diezgan ilgām, plašām darbam un arī laika posmam. Sākās tas viss pirms 8-9 gadiem, kad es dažreiz braucu ciemos pie dzejnieka Pētera Brūvera, mēs daudz runājām par dzeju un arī par atdzejošanu. Viņš man jautāja, no kādām valodām es varu tulkot, teicu, diemžēl tikai no angļu un krievu. Viņš teica - tu traks esi, no tām jau neviens negrib neko ne tulkot, ne atdzejot, jo tur katrs var vilkt līdzi ar pirkstu un teikt, ka īsti labi nav un te jau varēja nedaudz labāk tomēr. Un tas noteikti bija viens no faktoriem," atklāj Veckrācis.

Studējot doktorantūrā, pētniekam nav bijušas īpašas pārdomās par tēmas izvēli un arī autora izvēli. Jautājums bijis tikai par to, kādā rakursā un kādā vērsumā veidot darbu.

Monogrāfija sniedz gan plašu, gan arī pietiekami dziļu ieskatu atdzejošanas teorijas un prakses jautājumos. Tā ir arī ieguldījums ievērojamā ebreju izcelsmes krievu dzejnieka, esejista un tulkotāja, Nobela prēmijas laureāta Josifa Brodska (1940-1996) mantojuma izpētes turpināšanā.

"Tas ir pētījums interesentiem un zinātājiem, kuriem ir nopietna interese par šīm lietām. Lai gan es teikšu un gribētu arī cerēt, ka šīs un tas tur varētu būt arī vienkārši gudram un motivētam lasītājam," atzīst Jānis Veckrācis.