“Kodols” - Veltas Kaltiņas dzejas krājums, kuru 28. jūnijā atklās Ikšķiles kultūras centrā un kura redaktors to raksturojis "kā jauneklīgu dzeju ar nodzīvota mūža redzīgumu". Sveicot dzejnieci Veltu Kaltiņu dzimšanas dienā, Kultūras rondo saruna ar “Kodola” redaktoru Māri Salēju.

Jaunās grāmatas pamats un – atkārtojot jau krājuma nosaukumā minēto, kodols, ir 21. gadsimta padsmitajos gados radītie dzejoļi; tie šajā krājumā piedzīvo savu pirmpublicējumu. Pavisam neliela daļa dzejoļu izvēlēta no agrākajiem Veltas Kaltiņas dzejas krājumiem, ievērojot tuvākās radniecības principu. Viss dzejas kopums, kā min pati dzejniece – “ir mans sveiciens vairāku gadu desmitu laikabiedriem. Klātesošiem, aizgājušiem, nākošiem.”