Sarežģījumi Jaunā Rīgas teātra pārbūvē, Rīgas pils atjaunošanas projekta virzība, Mārstaļu ielas 6 ēkas pārtapšana par Rakstniecības un mūzikas muzeju, topošā krātuve Pulka ielā, Vāgnera nama iespējamā izmantošana un izstāžu zāles „Arsenāls” atjaunošana. Kultūras Rondo studijā par Valsts nekustamo īpašumu pārziņā esošo kultūrbūvju stāvokli un iesākto projektu virzību izvaicājam Valsts nekustamo īpašumu (VNĪ) valdes locekli Kitiju Gruškevicu, juridiskās pārvaldes direktoru Ojāru Valkeru un attīstības pārvaldes projektu direktoru Jāni Ivanovski-Pigitu.

Kopā ar Ingvildu Strautmani VNĪ pārstāvjus izvaicā Anita Bormane no „Latvijas Avīzes” un Māra Rozenberga no Latvijas Radio Ziņu dienesta.

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija

Būvuzņēmums “RERE Būve 1” piedāvā valstij noslēgt mierizlīgumu attiecībā uz Jaunā Rīgas teātra (JRT) rekonstrukcijas projektu, solot segt daļu no papildu izdevumiem. VNĪ pārstāvji šobrīd vērtē būvnieku iesniegto piedāvājumu.

"Esam pamanījuši, ka ir iesniegts darbu izpildes grafiks uz vienas lapas,. Ir piedāvāts pagarināt darbu izpildes termiņus no divien gadiem līdz četriem. NO iesniegtā grafika nevar izdarīt secinājumus, cik pamatota ir atspoguļoti darbu secība un termiņi. Būvnieks arī piedāvājis papildus izmaksas, vēlas, lai VNĪ papildus segtu 1,6 miljonus eiro un pats gatavs segt 900 000," skaidro Ojārs Valkers.

"Šobrīd mūsu skatījums ir tāds, ka šādi būtiski grozījumi būtu pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu," turpina Valkers.

"Jāskatās, vai nekropļojam konkurenci," norāda Kitija Gruškevica. "Kad bija iepirkus, piedalījās vairāki būvnieki, bet varbūt piedalītos vēl vairāk, ja viņi zinātu, ka termiņš ir nevis divi, bet četri gadi un summa ir par 1,6 miljoniem lielāka."

Sākotnēji piedalījās 15 būvnieki, atlasīja 8, piedāvājumus iesniedza divi.

"Skatāmies, vai novērsīsim visus drošības noteikumu pārkāpumus. Jāpārliecinās, vai ēka tiek būvēta droši," bilst Gruškevica.

Ja netiks panākts mierizlīgums, VNĪ vēlas izsludināt jaunu iepirkumu un var arī iekļauties saprātīgā termiņā, lai nezaudētu Eiropas Savienības finansējumu. Šobrīd spēkā esošo tiesas aizliegumu izsludināt jaunu iepirkumu, VNĪ pārsūdzēs.

Okupācijas muzejs un Nākotnes nams

Bija paredzēts, ka Okupācijas muzeja būvdarbus pabeigs 2019.gada 30.septembrī. Kā iepriekš publiski paudām demontējot apdari vecajā ēkā, konstatēja, ka konstrukcijas neatbilst plānotajam un aprēķinātajam. Nācās vienā daļā ēkas apturēt būvdarbus un veikt papildus izpēti," skaidro Jānis Ivanovskis-Pigits. 

Papildus veiktā izpēte apstiprinājusi, ka konstrukcijas nav nestspējīgas. Nācās pārstrādāt konstrukciju sadaļu. Tagad ir saņemts jaunais risinājums, tas iesniegts būvniekam izmaksu pārskatīšanai

"Ceram, ka līdz 5.septembrim mēs ar būvnieku vienojamies par jauno termiņu un iespējamo sadārdzinājumu," turpina Jānis Ivanovskis-Pigits.

Būvdarbu sadārdzinājums varētu 200 – 300 tūkstoši eiro. Paralēli  tika veikti darbi Nākotnes namā. Kopumā būvdarbu termiņš varētu pagarināties pa 8-9 mēnešiem.

Pulka ielas krātuves

"Vairāk nekā 90 % darbu ir paveikti. Veicam arī būvuzraudzību, kā jebkurā būvniecības procesā arī šeit ir kādi defektācijas akti, kur lielākā daļa jau novērsti," skaidro Gruškeviča.

Ēkai jābūt nodotai ekspluatācijā 30. septembrī. Arī būvējot šo ēku, bija termiņa pagarinājums un finansējuma pieaugums.

Rakstniecības un mūzikas muzeja mājvieta

"Mārstaļu ielā notiek projektēšanas darbi, ceram, ka nākamā gadā varēs veikt būvdarbu iepirkumu un uzsākt pārbūves darbus. (..) Telpas Pils ielā bija lielākas. Muzejam ir neērtības, jo ir jāpārprojektē ekspozīcija," norāda Gruškeviča.

Savukārt ēkai Pils ielā, kur iepriekš mājoja muzejs, VNĪ meklē, kas tur varētu atrasties, vēlētos saglabāt tai kultūras funkciju.