Jaunieši Latvijā ir informēti par iespējām darboties nevalstiskajās organizācijās un dažādos projektos, taču ir skubināmi vairāk tajos iesaistīties, Latvijas Radio teica Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperte Dita Usāre. Kā liecina pētījuma dati par jauniešu dzīves kvalitāti, Latvijā jaunieši dzīvo labi, taču nepieciešams lielāks progress viņu iesaistīšanā un aktivizēšanā.