Atnāca Lieldiena pār augstiem kalniem,

Pār augstiem kalniem, pār zaļiem mežiem:

Krāsainas oliņas mētādama,

Mazos bērniņus šūpodama.

Šīs svētdienas tradicionālās kultūras raidījumā "Laikarata riti" plkst.16.35 pēc klausītāju lūguma Latvijas radio programmu vadītāji Iveta un Vidvuds Medeņi dziedās Lielās dienas dziesmas. Latvijas radio ir brīnišķīga iespēja noklausīties raidījumus arhīvā, tā vairākkārt dziedot kopā ar Ivetu un Vidvudu iemācīsities gan dziesmu melodijas, gan vārdus. Dziesmas iedziedātas Latvijas radio 7.studijā, skaņu režisors Maris Lācis.