Es uzaugu liela meita uz akmeņa stāvēdama,
Kurš puisītis pakaļ kāpa, lai nolauza deguntiņu.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti muzicē tautas mūzikas grupa "Teikas muzikanti", kuras sastāvu veido draugi, kas laika gaitā tapuši par ģimeni.