Kas ir dažādība un kā to vadīt? Maza sarunu skola arī šī vakara Monopolā. Mūsu viešņa liek domāt, ka, laikiem mainoties, tu gribi vai negribi mainies tiem līdz. Sociālantropoloģe, padomniece Norvēģijas karalistes vēstniecībā Rīgā Agnese Cimdiņa.

Agnese Cimdiņa nāk no stiprās Nedeļu dzimtas Piebalgas pusē. Vectēvs viņai mācījis katra auga nosaukumu un stāstījis par cilvēka un dabas attiecībām. Pēc siena un rudens talkām dzimtas galdu pildījuši gardi ēdieni, un turpat līdzās bijis dzīvesprieks, dziesmas un sarunas, ko Agnese kopā ar māsu, ietinušās segā, klausījušās zem galda.

Agnese Cimdiņa ir sociālantropoloģijas doktore, padomniece Norvēģijas karalistes vēstniecībā Rīgā divpusējo biznesa attiecību, vides, pētniecības, izglītības un kultūrsociālos jautājumos. Maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējusies biznesa antropoloģijā. Padziļināti pētījusi uzņēmējdarbību starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, dažādības vadību, ziemeļvalstu institūcijas, saimniecības, inovācijas un reģionālo attīstību. Ilgus gadus bijusi pasniedzēja Norvēģijas un Latvijas augstskolās.

Pēc 13 gadu studiju un darba dzīves ziemeļos atgriezusies Latvijā. Agnese ir arī sertificēta dažādības vadītāja, un par dažādību, kas palīdz organizācijai vai biznesam augt, daudz runājusi publiski. Savā pēcdoktorantūras pētījumā viņa pievērsusies tematam par Ziemeļvalstu uzņēmējdarbību un ilgtspēju Arābu Līča valstīs. Agnese ir valdes locekle Norvēģijas Tirdzniecības kamerā Latvijā.