Centrs „Marta” ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, arī nepilsonēm un migrantēm, maznodrošinātām un bezdarbniecēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm. Madara Mazjāne, centra „Marta” jaunatnes programmu vadītāja, stāsta: „Speciālistu pieredze rāda, ka katrs trešais jaunietis vecumā no 13 līdz 18 gadiem savstarpējās attiecības starp vienaudžiem saskata kā vardarbīgas.”

Un vēl. Tīšu nejaušību virkne Madaru aizvedusi līdz iesaistei Vispasaules Latviešu jaunatnes seminārā "2x2". Tā ir kopiena, kas kļuvusi par absolūti neatņemamu viņas ikdienas un dzīves sastāvdaļu.