Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, kurš pēta cilvēku uzvedību un attiecības medicīnas un humanitāro zinātņu krustcelēs un tic, ka individuālā evolūcija ir ceļš uz sabiedrisko evolūciju. Filozofs, antropologs, Stradiņa universitātes pasniedzējs un vīru grupas dalībnieks Vents Sīlis pulcē kopā cilvēkus, kas interesējas par attiecību un seksualitātes tēmām. Viņš ir viens no pirmajiem, kas sāka runāt par vīrišķības krīzi Latvijā un godīgi atzina, ka mūsdienu vīrieši ir dēvējami par vājo dzimumu.

Kādā savā lekcijā viņš teicis: „Vispirms cilvēkam ir jāmīl pašam sevi. Tā ir nenormāli nodrāzta frāze, bet cilvēkam jāsaprot, ka mīlēt pašam sevi nozīmē neprasīt no apkārtējiem savas patības pagarinājumu un savu trūkumu kompensāciju.”